• 14-04-2015
 • מאת sharonkal80

כל השאלות והתשובות בנושא היתר בניה

תוהים מהו היתר בניה? זקוקים לאחד ולא יודעים כיצד להשיגו? לפניכם כל השאלות הנפוצות בנושא היתרי בנייה.

שאלה: מה ההבדל בין היתר בניה לבין רישיון בניה?

תשובה: אין הבדל. מדובר בשני מונחים, המתארים את אותו האישור ולאותה המטרה.

שאלה: מי ממונה על מתן ההיתר?

תשובה: היתר הבניה ניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה והוא ניתן בהתאם להגדרות של הרשות המקומית, בה הוגשה הבקשה.

שאלה: מתי נדרש רישיון בניה?

תשובה: המקרים בהם יש לקבל רישיון בניה לפני בניה או שינוי מבני הם:

 • שינויים פנימיים, המשפיעים על כל הבניין

 • בניה או הריסה של בנין

 • הצבת מבנים ארעיים

 • שינוי בתשתיות

 • שינוי במראה החיצוני של הבניין

 • שינויים בבניין בעל היתר קיים

 • שינויים במבנים ציבוריים כגון תמרורים וכדומה

שאלה: מהו תהליך קבלת היתר בניה?

תשובה: ראשית, על מבקש ההיתר להוכיח בעלות על הנכס. באם מדובר בבניין, מבקש הבקשה נדרש להציג חתימות הסכמה של דיירי הבניין לפי אחוזים, המשתנים בהתאם לסוג הבקשה. במקרה של בניית מבנה חדש, יש להציג תשריט ומפה טופוגרפית. אישורים נוספים, שיש להציג בפני הוועדה הם:

 • אישור רשויות הג"א למרחב מוגן

 • אישור תכנית ביוב

 • אישור תקינות חומרי הבניה

 • אישור בזק וחברת החשמל

 • אישור שירותי הכבאות וההצלה

 • תשלום היטל ההשבחה ואגרות הבניה

שאלה: האם ניתן לקצר תהליכים?

תשובה: הדרישות משתנות בהתאם לבקשה. לדוגמה, הוספת פרגולה במרפסת הדירה איננה דורשת את האישורים הנדרשים בבניית בניין חדש או הריסתו. על מנת לדעת בוודאות מה עליכם להציג בעת הגשת הבקשה להיתר בניה, מומלץ לברר זאת מול הרשות המקומית.

שאלה: מהן ההתנגדויות?

תשובה: כאשר מוגשת בקשת היתר בניה, אשר יוביל לשינוי קיצוני באזור מסוים, ניתנת לשכנים האפשרות להתנגד ולנמק את התנגדותם ולהגישה תוך 14 ימים מתאריך הפרסום. להתנגדויות אלו ניתן להגיש ערר בתוך 30 ימים בפני ועדת ערר או למצוא את הדרך לגשר על הפערים עם השכנים המתנגדים.הוספת מאמר