• 24-04-2015
  • מאת eli400

הפרת הסכם/חוזה - מתי זה קורה? כיצד להתמודד?

הפרת הסכם/חוזה - מתי זה קורה? כיצד להתמודד?
חוזים והסכמים הינם נשמת אפו של עולם העסקים באופן כללי.

המחוקק הישראלי איגד נושא חשוב ומהותי זה במסגרת קבוצה של חוקים כשהמוביל ביניהם הוא: חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג – 1973.
במסגרת החוק נקבעו מספר כללים להגדרת החוזה/הסכם, הדרכים לכריתתו, דרכי פרשנותו, צורת הניסוח, דרכי הביטול ומעל הכל הבטחת קיום ההסכם.
קיימים חוקים נוספים המגדירים סוגים ספציפיים של חוזים, כמו: חוק החוזים האחידים התשמ"ג – 1982,  חוק מכר (דירות)  התשל"ג – 1973, חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, חוק השכירות והשאילה, התשכ"ט-1974. חוקים אלו מגדירים הנחיות ספציפיות להתנהלות במסגרת חוזים והסכמים מיוחדים (בעיקר בשל פער מובנה בין חוזק הצדדים).

עקרון חופש החוזים הינו ערך חשוב בדיני החוזים. המחוקק מאפשר לצדדים להתקשר בחוזה על פי רצונם ללא התערבות חיצונית. כל זאת למעט מקרים בהם ערכים ציבוריים יפגעו, שם לא מורשים הצדדים לבצע הסכמות בחוזה לדוגמה: התנייה על שעות עבודה ומנוחה, התנייה המונעת הגנה על רוכשי דירות או הסכמה חוזית לביצוע עבירה. 

הפרת חוזה - מתי?
הפרת חוזה מתקיימת כאשר צד אחד אינו מקיים את התחייבויותיו ו/או הביא את הצדדים להסכם לאחר הטעיה או מרמה.       
דוגמאות לסוגי הפרות חוזה: ניהול מו"מ לפני החתימה על החוזה שלא בתום לב, מרמה, הטעיה, עושק, כפיה, אי ביצוע החוזה עפ"י ההסכמות, אי ביצוע ההסכמות כלל.

כאשר צד מפר חוזה, מה עלי לעשות?
1. לאסוף מסמכים והוכחות שונות לאירוע הפרת ההסכם.
2. להודיע לצד המפר ולאפשר לתקן את ההפרה.
3. להיוועץ עם עורך דין כיצד לפעול, מכיוון שכל מקרה נבחן לגופו.
* למרות שבתי המשפט והצדדים נוטים בד"כ לקיום חוזים, לעיתים ביטול החוזה הוא הפתרון הטוב ביותר עבור הצד הנפגע.

איזה פיצוי אוכל לקבל?
1. אכיפת החוזה - הסעד המועדף על בתי המשפט.
2. ביטול החוזה - והשבת המצב לקדמותו.
3. פיצויים על אי קיום החוזה ו/או נזקים שנגרמו. 

למה לצפות כאשר ניגשים להליך משפטי?
1. זהו תהליך שאורך זמן (בין 8 חודשים ל- 24 חודש בד"כ, לעיתים אף יותר). לא מעט זמן. ולפעמים נחוצים צווים בכדי למנוע מהצד המפר לבצע פעולות.
2. להוצאות שונות כמו: שכר טרחת עורך דין, אגרות וחוות דעת שונות.
3. לפסק דין שמסתכל על כל הצדדים (המפר, הנפגע והציבור).
4. לא להתמהמה בהגשת תביעה, התיישנות בתביעות מסוג זה הינה 7 שנים (ברוב המקרים).
5. להיות מוכן לפשרה.

אלי שמעוני, משרד עורכי דין עוסקים בייצוג בבתי משפט בתביעות בגין הפרת הסכם.

פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לסייע. 

האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי בלבד ואינו בא להחליף ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית הדרושה, בדרך כלל, טרם נקיטת הליכים משפטיים.


הוספת מאמר