• 07-05-2015
  • מאת דניאל_מלמוד

ניהול עיזבון

על מנת להיות סמוכים ובטוחים כי ייעשה  שימוש הוגן וראוי בנכסים שמותיר אחריו אדם, לרבות וקל וחומר במקרה שהוא מותיר אחריו חובות, יש חשיבות למינוי מנהל עיזבון. בקשה למינוי מנהל כזה ניתן להגיש לבית המשפט לפני קבלת צו ירושה או צו לקיום צוואה ואחריה. למוריש שמורה זכות להורות על זהות האיש שאותו הוא מבקש למנות כממונה על העיזבון שלו.

על המנהל מוטל תפקיד חשוב – לכנס את כל נכסי העיזבון, לשלם את החובות ובמידה שיש- לחלק את יתרת הנכסים ו/או הכסף בין היורשים. 

הסכם חלוקת עיזבון, הסתלקות מעיזבון

לפני שעורכים הסכם חלוקת עיזבון, יש לתת את הדעת על כל ההיבטים וההשלכות הכרוכים בה. בכל מקרה אופן חלוקת העיזבון נתון לשיקול דעתם של היורשים, אשר ניתן להגיע בהסכמה משותפת לחלוקה שונה מזו שקבועה בצוואה. כאשר מוסכם על היורשים, אם הודות לפעולתו של מנהל עיזבון ואם בהסכמה פה אחת המתקבלת בלעדיו, חשוב לבצע את החלוקה באופן שיהלום את התנאים  ויהיה על פי שיקולי מיסוי בכלל ומיסוי מקרקעין בפרט.  לדוגמה: בהינתן מצב מסוים יכולה להיות כדאית ליורשים או למי מהם הסתלקות מעיזבון וזאת על מנת לאפשר למסתלק פטור ממס על מכס מקרקעין המועבר לאדם אחר. סיבה נוספת לכדאיות הסתלקות מירושה היא בהינתן מצב, שבו אי הסתלקות מהצוואה עלולה לגרום לאדם נזק, לדוגמה: נושים שירצו להיפרע מהירושה. מי שמסתלק מהירושה כאלו לא היה יורש מלכתחילה.

מינוי מנהל העיזבון עשוי להתברר כחיוני במיוחד כאשר למוריש יש גם חובות. ניהול מקצועי של העיזבון עשוי לאפשר לסיים את הטיפול בו מהר ככל שניתן ובכף להסיר אבן מלבם של היורשים. מנהל עיזבון שדמותו מקובלת על כל היורשים עשוי לא להיתקל בהתנגדויות ובכך לאפשר מימוש הצוואה בתוך זמן קצר ביותר לשביעות רצונם המלאה של היורשים.

חשוב לציין, כי מנהל עיזבון  הוא בראש ובראשונה נאמן, עושה דברו, של בית המשפט ולא של היורשים או של בעלי עניין חיצוניים במינוי מנהל לעיזבון של נפטר. הכפיפות לבית המשפט היא מלאה ומוחלטת גם אם הפנייה למינוי מנהל עיזבון באה מצד הירושים. מאחר שכך – על מנהל העיזבון לפעול בקפידה ובשקידה, במסירות וללא משוא פנים על מנת לנהל את העיזבון בשקיפות ותוך חובת גילוי נאות.

מנהל עיזבון עשוי להידרש כאשר קיימת מחלוקת בין היורשים על אודות חלוקת העיזבון, כאשר מתגלעים קשיים בחלוקה או במקרים שבהם יש הכרח להבטיח כי ימולאו האינטרסים של יורשים קטינים ו/או יורשים חסויים. כל בקשה למינוי מנהל עיזבון נבחנת לגופה ואין בקשה דומה למשניה. במקרים רבים, כאשר היורשים רוצים ומסוגלים לבצע את החלוקה באופן הוגן ושקוף אין כל צורך למנת מנהל עיזבון מטעם בית המשפט.

המידע באדיבות עורך הדין דר' רן מובשוביץ.


הוספת מאמר