• 16-06-2015
  • מאת sharonkal80

היטלי פיתוח - מס חובה לכל תושב

היטלי פיתוח נכנסים לקטגוריה של מיסי עירייה. קיימים מספר סוים שונים של מיסי עירייה, ביניהם הארנונה המוכרת לכל, אגרות והיטלים וגם היטלי השבחה.

מהי המטרה של העירייה

למעשה הרשומת המקומית נועדה לספק את הצרכים של התושבים המתגוררים בה. כך למשל היא אחראית על כל השירותים של הנקיון והשירותים של התברואה בעיר, כמובן שגם ארועי התרבות באחריותה, שירותי החינוך, התשתיות של המים ועוד. בשביל לספק כל זאת לתושבי העירייה מטילה מיסים מקומיים שנועדו לכסות על הוצאות אלה.

ארנונה ומיסים נוספים

ארנונה היא כנראה המס המוניציפאלי המוכר ביותר. מס זה ממן באופן מעשי את פעולות העירייה. לעומת הארנונה קיימים סוגים אחרים של מיסים, כגון אגרות והיטלים שנועדו לממן שירותים מסויימים ספציפים. כך למשל אגרות שמירה הן אגרות של מס עירוני שנועדו לממן את פעולות העירייה הקשורות לשמירה בלבד. כך גם אגרות פינוי אשפה, אגרות שילוט וגם היטלי פיתוח.

תשלומים נוספים

מלבד הארנונה קיימים מיסים מקומיים נוספים אותם חייבים האזרחים לשלם על פי חוק. היטל פיתוח הוא אחד מהם. את ההיטלים האלה, של הפיתוח, מטילים תאגידי המים ותאגידי הביוב או לחלופין הרשות המקומית. המטרה של היטלים אלה היא מימון הנחת התשתיות המוניציפאליות כגון:

  • מדרכות

  • כבישים

  • תעלות ניקוז למי הגשמים

  • צנרות להובלת המים

  • צנרות להובלת הביוב

  • תעלות תיעול

  • שטחים ציבוריים

המימון של כל אחד מההיבטים האלה נעשה בעזרת היטלי פיתוח. אך במקרים מסויימים כדאי לבדוק אם ניתן להפחית היטלים כאלה או אפילו לבטל אותם.

סוגי ההיטלים

היטלים מסוג פיתוח הם למשל היטל סלילה, היטל צנרת מים, היטל ביוב, היטל שטחים ציבוריים, היטל תיעול, היטל רחבות משחק, היטל שבילים להליכה ועוד. כך למשל היטל ביוב נועד לטפל בכל הצנרת של הביוב עבור רווחת התושבים.

כיצד מחושבים ההיטלים

את גובה התשלום של ההיטל מחשבים לרוב לפי שטח הקרקע ולפי השטח הבנוי. סך הכל החיוב יהיה מחושב לפי כפל של השטח של הקרקע בתעריף מסויים. השטח הבנוי לעומת זאת מחושב לפי מכפלה של הנפח של המבנה או של השטח הבנוי, לפי תעריף מסויים.הוספת מאמר