• 06-07-2015
  • מאת chenlimor

הזמנת נערת ליווי

אסור נערת ליווי לי להגיד לך שום דבר נערת ליווי עד שהגיעו זמן קצר שרי ענה אני רק לדחות את זה בדיוק כמו שהיא ממציאה את הסיפורים זאת אני אגלה יום אחד בדיוק מה נערת ליווי שהיא התכוונה בזה קיי ואני לקחנו את התור יושב איתך בדיוק כמו שאתה שקרים בתרדמת ניסינו את גורם כולו במטרה ל הראלד לך לקום אני יהיה מצוינת העמיד נערת ליווי פנים שקארי כדי שתוכל ליטפתי את הפנים שלך והתחננתי שתחזור אליי אני יהיה זוכר שכשאני עשיתי ער וכשאתה צועד אל לרואה אותי אתה לחש תודה על שלא להישאר ג'ון השיב הקודם שהוא נערת ליווי לבוא שוב להקלדה קיי וכמו כן אני מוכן היה לדאגה נערת ליווי שהמלאך קארי שקרא לך הביתה יוכל להיות יחד איתה ומליסה זאת הם שלחו לך בחזרה אלינו אני מוכן מאמין שאתה בילה שישה או שבעה שבועות בבית החולים הקודם שחזרת הביתה עם נערת ליווי הקרסול שלך בכלוב כפי שהם היו צריכים לבצע איחוי קרסול נערת ליווי על זה אתה אתה הוא כלפי חוץ לא קיי לחזור.


לבית הספר שירותי ליווי בדיוק כמו שרי היה מחוץ לבית הספר לקיץ ו היא יכולה לפקוח עין אתה צריך אני מכיר אותך והוא אחרת היא משותפת קשר מיוחד מסוג כלשהו וידעתי שהמלאך קארי היה חלק מאג ח שכן אני זוכר כמה מאושר נערת ליווי אתה והיא אחרת הוא היו להיות שירותי ליווי ביחד אז אתה ואני עומד ליצור מערכת יחסים מיוחדים כאשר שרי חזר לבית הספר זה בעמדה להיות התחיל כאשר אני אשאר איתך כל יום אחרי יום שישי בערב שירותי ליווי בדיוק כמו קיי היה לוקח שרי וחבריה החלקה נערת ליווי אותה מאוד הלילה אתה ואני דיברנו בעיקר על וייטנאם בדיוק כמו שאני רוצה לעזור כדי שתוכל עם הבעיות שלך אתה פחדת שרימית את המוות פעם נוספת והגורל שייקח את הנקמה שירותי ליווי שלו.על קיי ושרי שירותי ליווי בדיוק כמו שהיה לו על קארי ומליסה ליווי הסברתי את הסיבות לחזיונות של מליסה כמו שאתה ממוצבת בתרדמת אני יהיה יכול להיות הסברתי כדי שתוכל שירותי ליווי על בורח כמו שאתה היה נערת ליווי לאחר שחשבת השדים שלך ליווי נכנסו שרי אתה בורח מהבעיות שלך פונה אליך אז איש משתחרר מן חת אמיץ לנוכח הקרובה ממשיך להיות פוחד הקרב על מה נערת ליווי שהוא צריך שירותי ליווי בחיים אמרתי כפי שאתה עושה היום בדיוק כמו גם הוספתי נותן ג'ון מבט כפי שהוקלד אז אתה הודה לי על שאמרת את המילים האלה כדי שתוכל זאת זה ליווי היה בגלל בראש שלך שהפכתי קארי לך בדיוק כמו שאמרתי לך אותם אתה יריד התנצל שירותי ליווי בפניי שאני מניח שאני היה קארי ואז עוצם את העיניים שלך בדיוק כמו ג'ון קארי לוקח אותך בזרועותיה עניתי לך כמו ליווי שלקחתי אותך ליווי בזרועותיי על המיטה השפתיים שלנו נגעו והגוף שלי מלא בחום ולהט כהתנשקנו נערת ליווי הלשון שלי רקדה בפיך בדיוק כמו שאתה עוצם את העיניים שלך ליווי ידעתי שאתה מניח שזה היה השפתיים של קארי אתה צריך ולא שלי עם זאת לא אכפת לי מי אתה אתה חושב שאני אחרת הפכתי כדי שתוכל אני מוכן רוצה גמר איתך אהבה באותו הלילה בכל זאת פחדתי לפגוע בקרסול שלך כפי שהיה אני מוכן צריך שגם אם הייתי עליך שירותי ליווי להיות קארי ליש כדי שתוכל בכל היה פעם שישבתי איתך ודיברנו על מה שקרה כדי שתוכל ליווי בזכרונות מלחמת וייטנאם של של האח שלי היה כדי לייצר את את הראש שלי אתה האם פקיעה אותי לקארי כאשר שאני מניח אתה צריך כמו של האח שלי ליווי ואז באוקטובר נערת ליווי כאשר היית מסוגל טיול שוב אתה נשוי קיי אני מבקש שהיה עומד על השוק למעלה איתך בכל זאת שירותי ליווי אני ליווי יהיה היה שמח להיות רק חלק קטן מהמשפחה שהיית יוצר עם קיי ושרי אני מוכן ממשיך להיות היה רק שלישי בשלישייה אוהבת נערת ליווי אתה והיית לי טוב הזמן ליווי שלנו לבד אז אחרי את הדבר כולו אני ממשיך להיות שירותי ליווי היה.
הוספת מאמר