• 09-07-2015
  • מאת isacc1

הלוואות בערבות מדינה וכן מילוי נכון של הצהרת הון

שלטונות מס הכנסה דורשים מכל העצמאים ומחלק מהשכירים להגיש פעם בכמה שנים הצהרת הון.

הצהרת הון היא דו"ח מפורט ומרוכז על הנכסים שברשות התא המשפחתי, הכולל את הנישום/ה ובני הזוג שלהם, כולל כספי קרנות שונות והתחייבות כספיות.

 


הצהרת ההון משמשת כלי ביקורת נוסף של רשויות המס על הכנסות הנישומים המדווחות. לכן חשוב להתייעץ עם הקרן לעידוד עסקים קטנים.

 


הצהרת הון אינה זהה לד"וח השנתי המוגש על ידי כל בעל עסק בסוף שנת המס והבלבול בדרך המילוי של הדוחות עשוי לגרור קנסות ואף חקירות מס אינטנסיביות.

 


הצהרת ההון, כאמור, היא אמצעי נוסף של רשויות מס הכנסה לבדוק את אמיתות דיווח ההכנסות שלכם והיא משווה למעשה את הצהרות ההכנסה לעומת רמת החיים בפועל.

 

 


מילוי ההצהרה חייב להיעשות באופן עצמאי, ומותר להיעזר לצורך מילוי ההצהרה ברואה חשבון מורשה בלבד.

 


הפרשי הון הם חוסר התאמה בין הדיווח על מקורות ההכנסה לגידול בהון המדווח עצמו והם יכולים לגרור עימם אי נעימויות רבות.

 

 


חוסר ההתאמה יכול לנבוע מאי-דיוקים מכוונים בדיווחי המס, אך גם מטעויות במילוי הצהרת ההון או השמטה לא מכוונת של מתנות, הלוואות או נכסים שמומשו בזמן שחלף בין שתי ההצהרות.

 

 


מיותר לציין שחוסר התאמה כזה יכול להביא לזימון לחקירה במשרדי מס הכנסה, ואך לעריכת משפט כנגד הנישום, שמואשם בהעלמת מס.

 

 


משרד רואה חשבון שלמה רייטר מעניק שירות המורכב מסיוע במילוי הצהרת הון ומניתוח כלל הנכסים וההתחייבויות לפני מילוי ההצהרה.

 


הניתוח כולל את כל מקורות ההכנסה האפשריים ושולל את קיומם של הפרשי הון בלתי מוסברים.

 


הצהרות ההון שנערכות על ידי רואי החשבון המורשים במשרד חוסכות עוגמת נפש ואי נעימות מהנישומים בשל טעויות שנעשות בתום לב, ונערכות תוך מתן דגש על אמינות מלאה ויסודיות רבה.

בנוסף אם אתם רוצים הלוואות בערבות מדינה אתם יכולים לפנות חברות ייעוץ שמתמחות בכך

 


הוספת מאמר