• 14-09-2015
  • מאת danielkk

תרגום נוטריוני מהו?

מהו אישור נוטריוני?

חוק הנוטריונים קובע את סמכויותיהם של הנוטריונים, כאשר למעשה כל פעולה שמבצע הנוטריון, נקראת אישור נוטריוני.

קבלת אישור נוטריוני על מסמך, משמעותה כי מסמך זה יכול לשמש כראיה בהליך משפטי או בהליכים אחרים, של רשויות שונות ולא יהיה צורך בראיות נוספות להוכחת האמור בו, כדי לקבל אישור נוטריוני למסמך המתורגם יש לבצע תרגום משפטי מתאים.

מגיש המסמך לא צריך לזמן לעדות את הנוטריון אלא די בכך כי חותמת הנוטריון מצויה על המסמך.

במידה והמסמך מיועד לשימוש בארץ, די באישורו של הנוטריון, אולם כאשר יש להגיש את המסמך במדינה אחרת, יש לקבל חותמת אפוסטיל.

סמכויות הנוטריון

הנוטריון מעניק אישורים נוטריונים לסוגים שונים של מסמכים משפטיים למשל, יפוי כח, תצהירים, הצהרות וכיו"ב.

מלבד אימות חתימות ואישורים על זכות החתימה, רשאי הנוטריון להעניק אישורים נוספים, למשל:

1. אישור נוטריוני של תרגום : לפונה, מסמך בשפה אחת והוא תורגם לשפה אחרת. נוטריון השולט בשתי השפות, יכול לתת אישור נוטריוני על נכונות התרגום שבוצע.

2. אימות הסכם ממון : בני זוג אשר מעוניינים לחתום על הסכם ממון, לפני הנישואין, יגיעו אל משרד הנוטריון, אשר יאמת את ההסכם.

3. מתן אישורי חיים : זהו אישור הנדרש לרשויות שונות, המשלמות קצבה כספית ומבקשות לוודא כי המוטב בחיים.

הקפדה על נהלי העבודה

כאשר הנוטריון מעניק אישור נוטריוני למסמך, יש לדבר משמעות גדולה מאוד. מסמך זה הופך לראיה מספקת לכל האמור במסמך ולכל הנעשה על ידי הנוטריון ואנשים אחרים, בהקשר לאותו המסמך.

לאור כוחו של האישור הנוטריוני, ישנה חשיבות אדירה לכך כי כל הנוטריונים, לרבות נוטריון לאנגלית, יקפידו על נהלי העבודה הנוטריונית, כפי שקבועים הם בדין.

נוסף על הוראות חוק הנוטריונים ותקנותיו, ישנן גם הנחיותיה של ועדת הנוטריונים של לשכת עורכי הדין ועל הנוטריון, למלא גם אותן, בקפידה.

נתבקש נוטריון לתת אישור נוטריוני על כך כי אדם החתום על מסמך כלשהו בשם אחר, היה מוסמך לעשות כן. הנוטריון לא ייתן את האישור, מבלי שהוצג לו עצמו, אישור בכתב על קיומה של זכות החתימה. אישור זה יכול להיות למשל, יפוי כח או פרוטוקול החלטה של דירקטוריון.


הוספת מאמר