• 28-10-2015
  • מאת master123456

אזרחות גרמנית

דרכים לרכישת אזרחות גרמנית

התייעצות עם עורך דין יכולה לסייע ברכישת אזרחות זרה. במאמר הבא נציג את הדרכים השונות שבהן ניתן לקבל אזרחות מטעם ממשלת גרמניה

חוק האזרחות הגרמנית קובע באילו דרכים יכולים תושבי מדינות זרות לקבל אזרחות. ישראלים שרוצים להוציא אזרחות כזו צריכים להתייעץ עם עורך דין, בעיקר על מנת לקצר תהליכים ולהבטיח הגשה של הטפסים הרלוונטיים. בגרמניה מבוסס חוק האזרחות על עיקרון המוצא המשפחתי. לפי העיקרון הזה, האזרחות לא נרכשת על ידי לידה בגרמניה, אלא רק על בסיס אזרחותו הגרמנית של אחד ההורים.

אלו הדרכים הנפוצות לרכוש את האזרחות הגרמנית:

א. לידה במסגרת הנישואין - ילדים שנולדו במסגרת נישואין בין תאריכים מסוימים ובין השנים 1914 עד 1963 יכולים לרכוש את האזרחות רק דרך אביהם הגרמני. ילדים שנולדו לאם גרמניה בשנים מסוימות יכולים לרכוש אזרחות גרמנית רק אם אחרת היו חסרי נתינות, בעוד ילדים בתקופה אחרת רוכשים את האזרחות אם אחד ההורים הוא גרמני.

ב. לידה מחוץ לנישואין - ניתן לרכוש אזרחות גרמנית גם לאחר לידה מחוץ לנישואין. כאן ההבדלים הם בין ילדים שנולדו לאם גרמניה מחוץ לנישואין, ילדים שנולדו לאב גרמני וילדים שנולדו לאב גרמני לפני יולי 1997.

ג. סעיף 116 לספר החוקים - נרדפי המשטר הנאצי יכולים ליהנות מתקנות מיוחדות כדי לרכוש אזרחות. סעיף 116 לספר החוקים קובע מתן אזרחות לנרדפים שאזרחותם הגרמנית נשללה מהם על רקע גזע, דת או השקפות פוליטיות בתקופת המשטר הנאצי.

מהי רכישה מכוח ישיבה, אימוץ או הסדרת מעמד חוקי?

יש עוד כמה דרכים לרכישת אזרחות גרמנית שאותן כדאי להכיר. ראשית, אפשר להתעניין ברכישת אזרחות מכוח ישיבה. החל משנת 2007 מאפשרות הרשויות בגרמניה לקבל אזרחות אם לאחר תקופת התיישבות מסוימת הונפקו תעודות זיהוי גרמניות או תעודות אזרחות גרמניות. שנית, קיימת אפשרות של רכישת אזרחות מכוח אימוץ על ידי הורה גרמני. האימוץ צריך להיות מוכר על ידי הרשויות ורשום בכל הגופים הרלוונטיים.הוספת מאמר