• 24-12-2015
  • מאת sivanlevi55

הואשמתי בעבירה בצבא - מה עושים עכשיו ?

על מנת לשמש כעורך דין צבאי, חייב עורך הדין הצבאי להחזיק רישיון מסוים בידיו, על מנת להופיע ולייצג נאשמים בבתי דין צבאיים.
מעבר לכך, על עורך דין להיות מנוסה בכל הקשור לעניינים פליליים ולהיות בעל ניסיון רב בתחום.

מתי יש לפנות לסיוע עורך דין צבאי?

חייל אשר נחשד בעבירה צבאית מכל סוג שהוא: עבירות סמים, עריקות, עבירות נשק ועוד..
רשאי לשכור שירותי עורך דין פלילי. לרוב במקרים אלו החייל מודיע זאת למשפחתו והיא זאת שפונה לסיוע של עורך דין צבאי, שהרי משפחות אלו מוצאות את עצמן חסרות אונים ומעוניינות לסייע לבנם החייל  כמה שיותר ולתת לו את הייצוג הטוב  ביותר. במקרים אלו, חשוב שלא להיכנס ללחץ מיותר וודאי שלא להלחיץ את החייל שוודאי נתון בלחץ עצום עקב המקרה, נסו להרגיע אותו ולומר לו שלא לדבר על המקרה עם אף אחד עד להופעות עורך דין מטעמו.

מהם סוגי העונשים שבית הדין מוסמך לתת?

כמובן שכל מקרה לגופו ותלוי בסוג העבירה של החייל ובייצוג המתאים. העונשים שבית הדין הצבאי רשאי לתת בגין עבירות צבאיות הם :

עונש משמעתי אתראה, ריתוק, נזיפה ונזיפה חמורה, קנס כספי, מחבוש, הורדה בדרגה, מאסר לתקופה קצובה ומאסר עולם.  מעבר לכך, בית הדין הצבאי רשאי לצרף עונשים אחרים, וכן להטיל על מי שהורשע בעבירה תשלום פיצויים למי שניזוק על ידי החייל כתוצאה מהעבירה.

כיצד בוחרים בתבונה עורך דין מקצועי?

דבר ראשון בעת הבחירה יש לבצע סקר שוק מעמיק ולבחון את מחירי השוק, אך בד בבד לא להתפשר על מיומנות העורך דין וניסיונו בתחום. בהגיעכם לפגישה עם עורך דין צבאי, יש לשתף אותו בדבר העבירה של החייל מבלי להשמיט שום פרטי חיוני. הביאו איתכם את כל המסמכים הרלוונטיים למקרה. בקשו מהחייל המואשם בעבירה שלא ימסור שום מידע לאף אדם ללא ייצוג עורך דין, עליכם לדעת כי שיחות הטלפון מוקלטות ויכולות לשמש לרעתו בעת המשפט, מסיבה זאת, המעיטו בשיחות מיותרות אלה עודדו את החייל והרגיעו אותו.

לסיכום:

ייצוג בבתי הדין הצבאיים מחייב את עורך הדין המטפל להכיר היטב את תחום הצבאי והפלילי ולבחון היטב את הראיות, את חוק העונשין וחוקי סדר הדין הפלילי בכלל וחוק השיפוט הצבאי בפרט. כמו כן, עליו להיות בעל אישור מיוחד לשמש כסנגור בבתי הדין הצבאיים.

 


הוספת מאמר