• 07-02-2016
  • מאת ediavi

השפעותיה והשלכותיה של ההרשעה הפלילית

השפעותיה והשלכותיה של ההרשעה הפלילית עלולות להיות קשות ומכאיבות בדמות פגיעה בעיסוק עכשווי או עתידי לאותו נאשם ואף למנוע מאותו נאשם להיות בעל מקצוע מסויים. 

משמגיע נאשם עם כתב אישום לטיפולו של עורך דין פלילי המאבחן סכנה של ממש כי הנאשם עלול לאבד את רישיון מקצועו/מקום עיסוקו או שלא יוכל לעסוק בעתיד במקצוע או עיסוק עליו חלם כל חייו, בין יתר קווי הפעולה אותם יבחן עורך הדין הפלילי יהיה קו לפיו ימוזער הנזק ככל שניתן בהתאם לנסיבות המקרה והנאשם הספציפי, תוך חתירה לסיום התיק הפלילי בנזק מינימלי לרבות אי הרשעה (ככל שיש אשמה במעשיו של הנאשם כמובן).

הרשעה בעבירה פלילית גוררת אחריה רישום פלילי המופיע בהעתק המרשם הפלילי כנגד אותו נאשם ותלווה אותו שנים רבות. כך למשל מי המורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון, יש ויהיה מנוע מלעבוד במערכת החינוך (לשמש כמורה למשל), לקבל רישיון לעיסוק בחשמל, לשמש כדירקטור בחברה ממשלתית, עורך דין או רואה חשבון והרשימה עוד ארוכה.


הוספת מאמר