• 17-02-2016
  • מאת הסדריתנועה

הסדרי תנועה


אחד התחומים המשמעותיים ביותר כשמדובר בבטיחות בדרכים, הם הסדרי תנועה, תכנון נכון, של הסדרי תנועה יעשה סדר ימנע תאונות דרכים וישפר את זרימת התנועה בכביש. הסדרי התנועה מתבצעים, כשיש עבודות בכביש כמו: קרצוף כבישים, בניית גשרים, בניית כבישים חדשים ועוד. אלה העוסקים בעבודות בכביש, ערים לסכנות שהם נמצאים בהם והם אף מתמודדים עם התנועה הסואנת בכבישים.

משרד התחבורה, פרסם מדריך מיוחד אשר מורה על הצבת תמרורים, אמצעי איתות שונים והפרדה באתרי העבודה השונים.  לכל חברה המתעסקת בבטיחות והסדרי תנועה, יש את הציוד שלה כמו: מעקות, גדרות הפרדה, תמרורים מהבהבים, עגלות חץ, תמרורי שילוט ותנועה, רכבים שנועדו לסגירת כבישים, קונוסים מוצרי בטיחות ואזהרה נוספים  ועוד.

חסימת כבישים

אם מגיע ציוד כבד לעבודת תשתיות וכבישים, למשל מכבשים, מנופים, במות הרמה ועוד. יש לחסום את הכביש בכדי למנוע את סכנת הנוסעים ברכב והעובדים.

חייב שיהיו במקום עגלות חץ ותמרוקים, המורים על ציוד כבד ועבודה בכבישים. הכבישים ייחסמו באמצעות משאיות וניידות בטיחות של החברה המפקחת על בטיחות התנועה והעובדים באתרים השונים.

כל הציוד הנלווה לעבודות ולפיקוחן, מגיע יחד עם יועצי הפיקוח לתנועה בזמן העבודות בכבשים .

חסימת כבישים לצורך עבודות בכביש

כשמתבצעות עבודות בכבישים שיש להיעזר בציוד הנדסי כבד, כגון מנופי זרוע, מנופי צריח, טרקטורים וכדומה, ישנם חוקים לגבי כלים הנדסיים אלה, כך שחשוב לסגור ולחסום את הכבישים, בכדי למנוע תאונות וסיכונים מיותרים.

רצוי לעשות סיור מוקדם בשטח האתר של העבודות השונות בכבישים הכוללות: בניית מנהרות תת קרקעיות, בניית גשרים, מסלולי כביש חדשים ועוד.

למנהל הפרויקט ולמפקחים על העבודה והבטיחות, יהיו שרטוטים מדויקים לצורך ביצע העבודות השונות בדרכים.

לחצות כביש בבטחה

כשמתבצעת עבודה הגורמת להפרעת הולכי הרגל, יש לערוך הסדרים מיוחדים להולכי הרגל בכדאי לא לסכנם בזמן עבודות שונות הנערכות בכבישים ולפעמים במדרכות בהם עוברים הולכי הרגל.

חשוב להקפיד על התראה, ניתוב והכוונה. במקרים שונים, יש חסימה חלקית של קטעי מדרכות. יש לבצע העברת תנועת הולכי הרגל למדרכה הפנויה בצד השני של הכביש. בהרבה מקרים מגדרים את המדרכות שנועדו לשיקום או שמשנים אותן או לחלופין מעבירים אותן למקום אחר, חייב שיהיו הסדרים בטיחותים להולכי הרגל על מנת לשמור עליהם.

לגבי כל ההסדרים הללו,  מומלץ להכין מראש שרטוט ולאחר שהבקשה אושרה מהגורמים כמו משרד התחבורה, ייעוץ בטיחותי, מהנדסים ועוד, כך שכאשר הבקשה תאושר יש להתחיל  בהסדרים כמו הצבה של שילוט, גידור וכל מה שקשור להסדרי חציית כבישים להולכי הרגל.


הוספת מאמר