• 24-03-2016
  • מאת e3ster3170

אבא למד אותי ללכת /אסתר הודיה כהן

זכויות שמורות /אבא למד אותי ללכת /אסתר הודיה כהן
----------------------------------------------------------------
אבא למד אותי ללכת
בדרך המופלאה תפארת
אבא למד אותי להיחלץ
ממצבים מביכים וכואבים

אבא למד אותי לשרוד
את השאלות המיותרות
אבא למד אותי צדק
שאמשיך באותה הדרך

שאאיר את שמך ואאדיר
בזכות הצדיקים שמחברים
זכיני לבנות ולהבנות
תתווה דרכי בת של מלך

גאולה תתקיים כהבטחתך
ומשיח יבא במהרה
אנו מחכים אלפיים שנות
אליך לבית המקדש ממרום

שירד משמים מקדשך
נקריב קורבנות ונאיר שמך
לעולם כולו ושלום ישרור
וזאב עם גדי ירבצו יחדיו


הוספת מאמר