• 25-03-2016
  • מאת IRISIKA

לדעת רציתי

לדעת  רציתי ...


רציתי לנבוט בזרועותייך

ועיניך לי יהיו מצפן לסוף

נדודיי

רציתי בגופך לבקש מסתור

מהרוח  שאותי טלטלה

וגופי נשבר כזרדים.

רציתי אותך לבקש

17.11.15

 @איריס לוי כל הזכויות שמורות.


הוספת מאמר