עדות מומחה

  • 06-04-2016
  • מאת yankleiman

חובת האמון בעידן המודרני - יאן קליימן

חוות הדעת מומחה של יאן קליימן מבוססת על חוקי בנק ישראל ,הוראות מפקח על הבנקים ,ופסקי דין של בתי המשפט המחוזי והעליון .

כל חוות הדעת של יאן קליימן מבוססות ונתמכות בחובות האמון ונאמנות הבנקאיות .
חובות האמון והנאמנות הבנקאיות מתחלקות ל- 4 נושאים :
1.הדוקטרינה של חובת האמון
2.התפתחות חובת האמון בעידן העיסקי המודרני 
3.סיכון המעילה 
4.חובת האמון כמכשיר להגנת הזכאי .
לאורך השנים ,פסקו בתי המשפט המחוזי והעליון ,פסקי דין אשר יצרו תקדימים משפטיים ,בעקבות אי קביעה מדייקת של במד ישראל - מפקח על הבנקים .
פסקי דין איילו יצרו את מתווה תהליך יצירת חוות הדעת ,שבעיקבותיהם קיבלו לקוחות הבנקים החזרים מעל 100 מיליון ש״ח .
היעוץ האירגוני - פיננסי של יאן קליימן פורס בפני לקוחות בנקים מגוון של כלים ,מיומנויות וידע,בתחום דיני הבנקאות ,והתנהלות נכונה מול הבנק.


הוספת מאמר