• 07-04-2016
  • מאת e3ster3170

אלוקי אל תסתר פנים /אסתר הודיה כהן

זכויות שמורות /אלוקי אל תסתיר פנים /אסתר הודיה כהן

                      אלוקי אל תסתיר פנים

                      לגאולה כולנו מחכים

                      אוהבים אותך , ומתקרבים

                      סלח לנו טעינו מאוחדים

                  

                     לא מלאכים  כולנו

                     לתקן טעויותינו באנו

                      נלאינו משקר רוע ומשנאה

                     התווה דרכינו לכוח ותבונה

                   

                      אנו כול יום מתפללים  

                     כורעים משתחווים

                     לך מלך מלכי  המלכים

                     גאל אלוקים , מאויבים

 

פזמון / הבטחתה גאולה לישראל

           קיימנו יובל ושמיטות

            נאחזנו בארץ האבות  

          מחכים לגאולתנו אלוקים

           אבינו מלכינו אהובינו

          אין לנו מלבדך

          נצחי הקיים,

          מלפני בריאת העולם

          מחוברים אליך בנשמה  

          הגיע זמן הגאולה

           גאל אותנו  וארץ אבותינו

          נקום את רוע  העולם ,הקמים עלינו לכלותינו     


הוספת מאמר