• 25-04-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /ששבת המלכה /מילים ולחן אסתר הודיה כה ן

אסתר הודיה כהן מילים ולחן /שבת המלכה / זכויות שמורות
-------------------------------------------------------------------
אל מול אופק אפלולי
השמש דועכת לה אתית
הקדושה אט אט חודרת
באופק אדמדם שוזרת
פזמון/ ואנו כמהים כולנו
למלכה שהגיעה אלינו
רגועה שלווה
שבת ,שבת במלכה
הדורים בבגדי מלכות
פנים עיניים נוצצות
יום שכולו אור
יום של מנוחה ומזור
פזמון /ואנו כמהים כולנו
והחלות במפה מכוסות
ודולקים שני נרות
הקידוש נשמע בסלסולים
הנה מה טוב ומה נעים
פזמון/ואנו כמהים כולנו ,,,,,,,,


הוספת מאמר