• 25-04-2016
  • מאת e3ster3170

אסתר הודיה כהן/ספירת העומר/זכויות שמורות

 

אסתר הודיה  כהן/ ספירת העומר /כול הזכויות שמורות

------------------------------------------------------------

יום יום סופרים , מוסיפים

 כדי להיות לבורא מוכנים

רוצים להתנכות מתכבסים

למתן תורה מחכים

יום יום עוזרים באהבה

מפני שיבה ילדים קמים

איש את חברו שואלים

האם לעזרה אתם זקוקים

כל יום שמוסיפים לומדים

מתפללים לבורא מבקשים

מוסיפים עזרה לנחשלים

לעול מצוות נכנסים  

כול יום מבקשים גאולה

זכות רבי שמעון בר יחי הארה

שיתפלל לה' יתברך עלינו

ל"ג בעומר, יום הקבלה תורת הסוד

זכות ר ש ב"י תגן עלינו

הגאולה תגיע  במתן תורה הארה

מלכות בית דוד תחזור במהרה,

ה' יתברך שומע התפילה

כול יום סופרים ,מצווה מוסיפים

למתן תורה מגיעים ביום ה50

מזדככים  ומתנה  תורה מקבלים


הוספת מאמר