• 02-05-2016
  • מאת e3ster3170

ציור רבקה ריקי לוי/אין לי מלבדך/מילים אסתר הודיה כהן/זכויות שמורות3

רבקה ריקי לוי אל אסתר הודיה כהן
‏1 מאי 2014‏ ב-‏10:55‏ ·

אסתרהודיה כהן /אין לי מלבדך /אסתר הודיה כהן

אתה שולח לי שליחים

כשדמעות ניגרות מעיני

...

ופתאום על הקו מלאך

שומע מעודד אותי

אתה לא עומד בדמעות

של בתך בת מלך

דבקה אני בך

הנצחי הקיים לעולמים

יש תמיד עליות וירידות

לי עצבות בירידות

ואני יודעת אלוקים

שלא תעזוב לעולמים

אותך אני אוהבת

ניסיונות ומתעודדת

תמיד בך דבקה

יודעת אתה אין זולתך

ויעבור הכול בשלום

שלח מלאך שאותי ישמור

ה' אין לי איש מלבדך

אתה המלך היחיד בחיי

כל הזכויות שמורות/ לציור ריקי לוי


הוספת מאמר