• 25-05-2016
  • מאת e3ster3170

רק אותך ה' /אסתר הודיה כהן


כל הזכויות שמורות / ר ק א ו ת ך ה' / אסתר הודיה כהן
--------------------------------------------
פ ז מ ו ן/ בא לי בא לי / להודות אתה יודיע
בא לי בא לי / להתוודות אתה סולח
ובא לי בא לי / לזעוק עד השמים
... ובא לי בא לי / לאומר אותך אהבתי

כמה אותך אהבתי
ולו ידעת אהוב לבי
כמה אותי שמחתה
עצבות מחכתה/אבי מלכי

פ ז מ ו ן/ בא לי בא לי /להודות אתה יודיע

אין לי / כלום בלעדיך
אתה חיי / ונשמתי
כל בבוקר/ לך מודה
שחזרתה / את הנשמה

פ ז מ ו ן/בא לי בא לי להודות,,,,,,,,,,,

כמה / מחוות נתת
דרכי הנחת / בתורתך
אותי שמרת /חיי הארת
התווית דרך/ לתורתך

פזמון /בא לי בא לי / להודות אתה יודיע


הוספת מאמר