• 29-05-2016
  • מאת avitheking12

כל הדברים החשובים על פתיחת תיק עוסק פטור

ההחלטה לפתוח תיק עוסק פטור תתקבל בצורה נבונה רק כאשר אתם מבינים היטב את משמעות הדברים ואת הדרישות אותן קובע החוק מכל עוסק פטור. לקראת פתיחת תיק עוסק פטור כדאי להתייעץ עם יועץ מס מנוסה, גם אם החלטתם על פתיחת תיק עוסק פטור בעצמכם והכנה עצמאית של הדוחות ההמלצה שלנו היא התייעצות עם רואה חשבון שתאפשר לכם להבין טוב יותר את משמעות הדברים.

מהו עוסק פטור?

אם סכום מחזור הרווחים השנתי שלכם בעסק אינו עולה על 77,000 שקלים ניתן להירשם מול הרשויות כעוסק פטור. נציין כי קיימים תחומים בהם לא ניתן לקבל מעמד של עוסק פטור, פתיחת תיק עוסק פטור אינה מתאפשרת בעבור רופאים, טכנאים, אדריכלים, טוען רבני, מנהל חשבונות ועוד, בעלי המקצועות האלו מתבקשים לנהל תיק עוסק מורשה גם כאשר מחזור הרווחים שלכם נמוך מ-77 אלף שקלים.

פתיחת תיק עוסק פטור פוטרת אתכם מתשלום של מע"מ בגין ההכנסות של העסק, אתם פטורים גם מהגשת דוחות חודשיים לרשויות המע"מ. עוסק פטור נדרש בכל זאת בהגשת דוח למע"מ בו הוא מדווח על היקף ההכנסות שלו, את הדוח השנתי יש להגיש עד לתאריך ה-31 בינואר. נדגיש כי פתיחת תיק עוסק פטור מאפשרת הנפקת קבלות בלבד ולא חשבוניות מס, לא יהיה קיזוז של מע"מ תשומות.

חובות של עוסק פטור

על כל עוסק פטור לפתוח תיק מול מס הכנסה ולשלם את המיסים הקבועים בחוק בהתאם לגובה ההכנסה ומצבו האישי. ישנה חובת פתיחת תיק מול הביטוח הלאומי ותשלום דמי ביטוח לאומי בהתאם לחוק. עליכם להקפיד על רישום חוקי של מסמכי הנהלת חשבונות ולשמור על העתקי קבלות וחשבוניות למשך 7 שנים לפחות. פתיחת תיק עוסק פטור משמעה הקמת עסק לכל דבר.

 


הוספת מאמר