• 10-06-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /מתגעגעת /אסתר הודיה כהן

אסתר הודיה כהן /מתגעגעת /זכויות שמורות
מתגעגעת אליך
אתה חסר בחיבור
שמלכד את כולנו
אחיותייך האוהבות

אתה חסר בנימוס
בעדינות שהפגנת
אתה פשוט חסר
וזה לא עובר לא עובר

מתגעגעת אליך אח
מייעץ מכווין מרגיע
הכול התהפך לי
קשה קשה לי אחי

אילו נפרדתי ממך
הייתי מעכלת
לא נתת ג'נס
שאבקר ותתגבר

פזמון /קשה לי לעכל שאינך
קשה לי אחי היקר
נשארתי עצובה
אתה חסר לי בתמונה

איך אשרוד בלעדיך
תמיד חיזקת ועודדת
תתפלל עלי למעלה
שה' יעזור ואתגבר


הוספת מאמר