• 22-06-2016
  • מאת e3ster3170

זכויותשמורות /לא מצאתי אהבה /אסתר הודיה כהן

 זכויות שמורות /לא מצאתי אהבה /אסתר הודיה כהן

                      נודדת אני בחיי

                    לאהבה אמיתת

                    בכול מקום אכזבה 

                    אין אמת באהבה

                    עד ליום אשליות

                    השקר והתהיות  

 

               פזמון   /לא עייפתי  מלחפש

                          כשמצאתי נעלת  נכלמת

                         הלוואי  אתה אהבת  חיי

                         לא עוד תוגה עצב אשליות

                         אהבת אמת לעד נשארת 

 

                        אתה זורק  מילים

                       האם יש משמעות

                       באהבתך  הקסומה 

                      האם אתה המתאים

                      גורלי וגורלך לעולמים 

                     אהבה אמיתת  לחיים


הוספת מאמר