• 26-06-2016
  • מאת e3ster3170

היא תשוב/ אסתר הודיה כהן

אסתר הודיה כהן /היא תשוב/זכויות שמורות
היא תשוב
תמחה את דעותייך
תרצה להבין תמיד
שהיא היחידה בחייך

ואתה חידה בחייה
יש אחרת בחייך
אהבת נעורים בחיים
ולמה תגזול אהבתה

ימים לילות לך חכתה
אהבה אמיתת חלמה אתך
לחיים של זוג יונים
אהבה אמיתת לעולמים

לעד לעולם תאהב
היא חלמה תחיים
תהיה אתך לעולמים
הכול נשאר בחלומות

יש אחרת מנעוריך
ואהבה תישאר בחייך
והיא תחזור לאם הדרך
אבק דרכים יכסה רגליה
ותנעל דלת למכאוביה


הוספת מאמר