• 29-06-2016
  • מאת Adva11

כולם צריכים נוטריון

אולי בשנות צעירותינו אנחנו לא לגמרי מבינים את התכלית של נוטריון לעומת יתר עורכי הדין שקיימים ברחבי הארץ והעולם, אולם נוטריון הוא תפקיד שאליו נדרשות שנים ארוכות בתחום עריכת דין יחד עם עוד כמה דרישות אשר בלעדיהן אדם אינו יכול להציע שירותיו בתור נוטריון. 

רק בשנים מאוחרות יותר כאשר נדרשים לאישור ו/או אימות של מסמכים ציבוריים רשמיים על ידי עו"ד שהוא נוטריון מאושר ורשום במשרד המשפטים כמו עבור רכישה של דירה או עבור מסמכים של ייפוי כוח נוטריוני מבינים את טווח הדרישה הגבוהה עבור שירותים מסוג זה ואת הצורך החשוב הזה בתפקיד שבלעדיו לא נוכל להתקדם הלאה במקרים שגרתיים רבים.

אולם, לא תמיד לקוחות אשר פונים אל נוטריון צריכים אך ורק אישור נוטריוני אלא גם פונים לשם קבלת אישור מסוג אפוסטיל, כאשר אישור מסוג זה ניתן על ידי שני מקורות:

 

חותמת משרד המשפטים - במסגרת של אישור מסוג זה למעשה מאשר משרד המשפטים על גבי המסמך שעליו חתום הנוטריון המדובר כי מדובר בנוטריון אשר הינו מוכר על ידי משרד המשפטים והחתימה שלו היא חתימה אורגינלית.

חותמת משרד החוץ - מלבד וללא כל קשר ישיר בין מסמך זה לבין אישור של נוטריון  האישור של משרד החוץ ניתן על גבי מסמך רשמי של המשרד כאשר האישור עצמו מונפק על ידי החטיבה הקונסולרית שנמצאת במשרד החוץ.

אם כן, הפעילות של נוטריונים היא נרחבת ולמרות שרשומים במשרד המשפטים רק מאות בודדות של עו"ד שהם נוטריונים מוסמכים ומאושרים עם אפוסטיל רשמי,  הפעילות אינה נפגעת מכל אלה וכל אדם בישראל מקבל את המסמכים אותם הוא נדרש להציג ברשויות השונות יכול לקבל את המסמכים הנדרשים אפילו אם הם בגדר דחופים ביותר ללא כל בעיה.


הוספת מאמר