• 04-07-2016
  • מאת e3ster3170

אסתר הודיה כהן/ בך קסם / זכויות שמורות

אסתר הודיה כהן/ בך הקסם / זכויות שמורות
---------------------------------------------------

פזמון / אני יושב לבד
חושב עלייך
האם גם את
חושבת עלי

יש בך קסם מיוחד
הפנטת אותי ילדה
יש בך אהבה
ואני שבוי בתוכה

יש בך סערה
אהבה גדולה
זו האמת ילדה
ואין בך שררה

רבים רצו אותי לכבוש
אני תחזית ליבוש
לך קסם להמיס
האם תהיי לצדי בעתיד


הוספת מאמר