• 04-07-2016
  • מאת e3ster3170

אסתר הודיה כהן/ ושוב הגעגוע/ זכויות שמורות

זכויות שמורות ושוב הגעגוע לאהבה/ אסתר הודיה כהן
געגוע למילה טובה
להבין שאני חשובה
לדעת יש את המחר
אהבה אמיתית לעד
אך אולי זה חלום
לא נמצא זאת היום
לאמר אותך אוהב
האם זה גם בלב
אהבה אינה קיימת
רק בסרטים נמצאת
לפעמים הוזים אהבה
ולמחרת את כאבה
ולמה לה כאב
מחכה הכול להבל
כי אין אמת באהבות


הוספת מאמר