• 08-07-2016
  • מאת e3ster3170

אסתר הודיה כהן/שנתי נודדת /זכויות שמורות

זכויות שמורות/שנתי נודדת /אסתר הודיה כהן
-----------------------------------------------------
שנתי נודדת על אחיי
נערים תמימים תלמידים
הכאב הולם בלב
הדמעות נשפכות כמים
לך בורא עולם אבא שלנו
השועה לתפילותינו
השומע את זעקתנו
אנו עם מחובר אליך
מחכים יודעים שתשמע
ותשיב תנערים הביתה
בשלום אל הוריהם
ותתווה דרכינו לעתיד
אנו עם בלי רועה
פונים אליך ישירות
מתפללים לחסדייך
תשיב לנו את אחיינו
בנייך תלמידי ישיבות
שישובו הביתה היום
להורים דואגים ומצפים
שתשלח גאולה היום
וישובו אלינו היום
אבא הקב"ה
אתה לא עומד בדמעות
אתה לא עומד בצדקות
אתה לא עומד בתפילות
אתה שמע תפילה אמן !


הוספת מאמר