• 15-07-2016
  • מאת e3ster3170

/אסתר הודיה כהן/ אחיינים יקרים שלי /זכויות שמורות

זכויות שמורות /אחיינים יקרים שלי /אסתר הודיה כה

אוהבת  אתכם אחיינים

  שהשאירו פיקדון הוריכם 

אתכם  לנו לשמור ולאהוב

 קשר אהבה תמידי לעלם

 

אחיינים יקרים שלי

רואה בכם את ההורים

ואת אבא שעלה השמימה

בגעגועים לאשתו אהבתו

 

אחיינים יקרים שלי

אבא ידע שנאהב 

ובקשר נהיה לעד

אוהבים אתכם יקרים

 

אחיינים יקרים שלי

אתם המזור לחיינו

שאימא עלתה השמימה

ואבא הלך בעקבותיה

 

אחיינים יקרים שלי

אתם המזור לחיינו

לחסרון האבא   היקר והאהוב 

 ולאימא זהבה היקרה  ת.נ.צ.ב.ה


הוספת מאמר