• 15-07-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /ט באב מיום הולדתי / אסתר הוטדיה כהן

זכויות שמורות / ט' באב יום הולדתי 31/7/ אסתר הודיה כהן

-------------------------------------------------------------------

 

חרבו שני בתי מקדש

 אנו צמים מתאבלים

מבקשת ממך ה' אלוקים

 שירד בית המקדש השלישי

 הגשם משאלת ליבי

 ביום ט' באב יום הולדתי

 אנה ה' הושיע מגלות

... ויתגלה משיח צדקנו

 לא עוד מלחמות בארצנו

 לגאולה לשלום מתאווים

 איש תחת גפנו בספר הוגים

 ביום ט' באב יום הולדתי

 לך שוכן מרומים האהוב

 נאיר שמך בעולם האדיר

 ככוכבים המאירים גדולתך

 נקריב קורבנות לך תודה

 שירד בית המקדש השלישי

 ביום ט באב יום הולדתי

 סוף לכל הגלויות

 שמע תפילתי ממעמקים

 ביום הולדתי שיתגשם

 גאל את עם לישראל מייסורם

 יהפוך יום אבל לשמחה וריקודים

 תשבות הארץ ושלום בעולם

 ביום ט' באב יום הולדתי


הוספת מאמר