• 04-08-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /נוטשת בשבילך /אסתר הודיה כהן

.זכויות שמורות / נוטשת בשבילך / אסתר הודיה כהן

הרגשתי מאוימת לרגע
ארזתי הכול עזבתי
יש אנשים אוהבים...
שיעשו הכול לנאהבים
אני בדרכי שלי
לא משנה נתיב
מקווה שלא פגעתי
ממך נואשות ביקשתי
שתעזור לי להיפתר
ובדרכי שלי להזהר
לא היית בשבילי
הרגשתי מושפלת
לא הייתה ברירה
ארזתי לעזוב ולמחוק
ושוב אומר סלחי לי
ברוך ועדינות עניתי
הכל על חשבון כאביי
שיהיה לך בהצלחה
לחזור בתשובה
אני מלאת חדווה
יודעת להעריך שצרייך
ולא הותרת לי אמונה
מתכנסת בתוכי פנימה
נוטשת הכול לך בשבילך


הוספת מאמר