• 15-08-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /יש בך סבלנות /אסתר הודיה כהן

זכויות שמורות /יש בך סבלנות /אסתר הודיה כהן

יש בך סבלנות

לעורר דוב רדום

אתה עקשן להעיר

לתת ללב להאיר

יש בך כוח

חופר  גומות בחול

טומן שם את סודך

איש לא ידע ליבך

יש בך אהבה

אתה אליה חותר

אתה אולי תצליח

לשמור סודך לנצח

היא מביטה אליך

אומרת אין מצב

אתה מדליק אור

לדרכך תלך לדרור

איש לא ידע אהבתך

סוד הטמון למשמרת

וכשתבוא תבוא אהובתך

רק לה חיכית

שנים רבות ציפית

היא תלך לדרכה

 לא תדע  סוד אהבתךהוספת מאמר