• 19-08-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /אחיינים יקרים שלי /אסתר הודיה כהן

זכויות שמורות /אחיינים יקרים שלי /אסתר הודיה כהן

אוהבת אתכם אחיינים שלי
השאירו פיקדון הוריכם
לנו לשמור ולאהוב
קשר אהבה לעולם

אחיינים יקרים שלי
רואה בכם את ההורים
אבא שעלה השמימה
בגעגועים לאשתו אהבתו

אחיינים יקרים שלי
אבא יודע שנאהב
ובקשר נהיה לעד
אוהבים אתכם יקרים

אחיינים יקרים שלי
אתם המזור לחיינו
שאימא עלתה השמימה
ואבא הלך בעקבותיה

אחיינים יקרים שלי
אתם המזור לחיינו
לחסרון האבא היקר והאהוב
ולאימא זהבה היקרה והאהובה יהי זכרם ברוך !


הוספת מאמר