• 20-08-2016
  • מאת e3ster3170

זכויות שמורות /אל תשאליני / אסתר הודיה כהן

אסתר הודיה כהן /אל תשאליני/זכויות שמורות

זכויות שמורות

אל תשאליני מדוע אכאב

אל תשאליני מדוע אד אדב

הן המון ביקשתי מאל

אל תשאליני מדוע שמים

קדרו בחיי ולא אדע

ונשארתי הוזה לבדי

פזמון/ מתי סר הוא בשמך

קורא בקול

חולם את דמותך

נמאס כבר לשאול

אל תשאליני מדוע אבכה

מר יגוני גדול ואדכא

וכוס מרורים בידי

אל תשאליני אם עי פתי ואייך

איך זה אלך אטוש אהבתך

ונשארתי הוזה לבדי

ונשראתי הוזה לבדי


הוספת מאמר