• 10-04-2018
  • מאת kidumyashir

מכירה ורכישה של דירה- כל המידע הנחוץ 2018

 

עסקה של מכירה ורכישה של דירה, היא אחת הרכישות המשמעותיות בחייו של כל אדם. מדובר על הרכישה היקרה ביותר. גם עסקת רכישת נכס מיד שנייה, היא אינה עסקה פשוטה למרות שרבים סבורים כך, היות והיא עלולה להיות מעוקלת או משועבדת ולכן, ייצוג וייעוץ של עו"ד לדיני מקרקעין חייב כי יהיה בעסקה חשובה ומורכבת זו. ישנם רוכשים שאינם יודעים כי עליהם לשלם מיסים גבוהים כגון מס רכישה או כאלה שמוכרים את דירתם וגילו כי תמחרו אותה במחיר נמוך מדי והם מתקשים לרכוש דירה חלופית במקום זו שמכרו.

 

כאשר אדם רוכש דירת מגורים, יהיה עליו לשלם מס רכישה וישנה תקרת פטור עד סכום מסוים ומעבר לכך, קיימות מדרגות מס שמתעדכנות מדי תקופה מסוימת.  כאשר רוכשים דירת מגורים מקבלן או דירה שתהפוך לעסק, היא תחויב בשיעור מס בגובה של 5% ולא במס מדורג.  על מנת שהדירה תיחשב כדירת מגורים שיחול עליה מס רכישה מדורג, היא תצטרך לשמש למגורים או להיות מיועדת למגורים, תוך זמן סביר ממועד רכישתה. אנשים שזכאים לפטור חלקי ממס הרכישה, ישלמו מס מופחת על דירת המגורים, בסך של 0.5%.

 

מס שיש לשלם בגין דירה שניתנה  ללא תמורה

 

אדם יחיד, אשר מקבל מתנה מקרוביו, דירה כגון:הורים, סבים, נינים, בני זוג, אח או אחות, ישלמו כשליש ממס הרכישה הרגיל. יש לציין, כי העברת דירת מגורים בין בני זוג במתנה, תהיה פטורה ממס רכישה. אחד מהמיסים המוכרים הינו מס שבח שיש לשלם בעת מכירת דירה. מדובר על  מס שמוטל על עליית ערך הנכס בין שווי רכישת הנכס לבין מחיר הנכס בעת המכירה. החוק במיסוי המקרקעין, קובע כמה פטורים אפשריים ממס שבח כאשר מדובר על "דירת מגורים מזכה". הכוונה היא אל דירה, שאינה מהווה מלאי, שבנייתה הסתיימה והיא נמצאת בבעלות יחיד.

 

 יחד עם זאת, אין די בהגדרה של דירת מגורים מזכה, על מנת לקבל פטור ממס שבח. חוק זה למעשה, מגדיר כמה חלופות ומקרים, בכדי להוכיח כי מדובר בדירת מגורים מזכה על מנת שבעל הנכס אכן יזכה בפטור. ישנם סוגי פטור מוכרים כמו8 למשל אדם אשר אינו מכר את הנכס שבו הוא גר, במשך 4 שנים מיום רכישתו. רשימת הפטור ממיסוי מקרקעין הינה ארוכה ולכן עדיף לעשות שימוש בפטור אחד, תוף תכנון של רכישות עתידיות במקרקעין

 

התייעצו עם עוה"ד שלכם לפני עסקה של מכירה או רכישת נכס

 

בכדי לא לקבל הפתעות, לגבי תשלום של מיסים שונים, כאשר הסכומים בהם הם גבוהים, יש להתייעץ עם עו"ד לדיני מקרקעין, אשר בקיא הן בחוזה המכירה והרכישה, בדיקת הנכס לפני מכירה ורכישה וכן בקיאות בכל נושא מיסוי הנכס.


הוספת מאמר