• 13-04-2018
  • מאת pav64

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

נפגעי תאונות דרכים - בהם נהג, נוסעים והולכי רגל זכאים לפיצוי עבור נזקי גוף מכח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה -1975- בקצרה חוק הפלת"ד.   

על פי פקודת ביטוח רכב מנועי <נוסח חדש>, תש"ל-1970 מוטלת חובה על כל בעל רכב לבטח את רכבו בביטוח חובה. כמו כן נקבע בחוק כי חל איסור על אדם לנהוג ברכב ללא נשיאת תעודת ביטוח חובה. אי ציות להוראות אלו יכול לגרור סנקציה פלילית ואזרחית ולהביא לכך שבעל רכב  ללא ביטוח, שיעבור תאונות דרכים לא יקבל פיצוי על נזקיו. גרוע מכך, הוא מסתכן בכך שיחוייב לפצות את הנהג או נוסעיו או הולכי רגל שיפגעו בתאונה.

חוק הפלת"ד אימץ את עקרון האחריות המוחלטת. כלומר אם נגרמה תאונת דרכים, קמה לחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב, אחריות מוחלטת לפיצוי הנפגעים (נהג ונוסעי הרכב שבוטח על ידה , והולכי רגל שנפגע מהרכב המבוטח על ידה) וזאת ללא קשר לשאלה מי האשם בתאונה.

על כן כל אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בין אם נהג ברכב, נסע ברכב או כהולך רגל זכאי לפיצוי בגין נזק גוף אשר נגרם למעט מקרים חריגים כגון מי שגרם לתאונה במתכוון; מי שנהג ברכב כשאין לו רשיון לנהוג בו, למעט רשיון שפקע מחמת אי-תשלום אגרה; מי שהרכב שימש לו, או סייע בידו, לביצוע פשע; מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח.

הפיצוי אותו יקבל כל נפגע בתאונת דרכים נקבע בין היתר לפי אופי הפגיעה, הטיפולים השונים שעבר הנפגע ושעליו לעבור, האם נותרה נכות מהתאונה, הנתונים האינדובידואליים של כל נפגע - גילו, השכלתו, השתכרותו, כיצד משפיעה הנכות על כושר השתכרותו ועוד עוד.

משרדנו באשדוד עוסק בייצוג אותם נפגעים בתאונות הדרכים, התובעים, מול חברות הביטוח בניסיון לקבל עבורם את הפיצוי המקסימאלי אשר מגיע להם וזאת בהתאם כאמור, לנתונים  האינדובידואליים של הנפגע.


הוספת מאמר