• 18-12-2018
  • מאת TAL0123

משמורת משותפת

משמורת משותפת, מה היא?

משמורת משותפת, הינו הסדר שעל פיו שני הורים הגרושים, או מתגרשים יתחלקו שווה בשווה בהורות, כפי שזה בדיוק בזמן שהיו נשואים.

לא פעם לאחר הגירושים, האם מחילטה לא להרשות לאב לראות את הילד מסיבה זו או אחרת. קיימת סוגייה של נשים שאחרי זמן מה, כאשר האמוציות כבר נרגעו, משחחרות את הפקודה, ונותנות אפשרות לילד ואבא להיפגש ולבלות זמן איכות ביחד. 

זה גורם מאוד חשוב ומשפיע על טובת הילד, הרי הוא עדיין זקוק לשני הוריו. בתור ילד גם לא תמיד ברור לו  מה כל העיניין של הייררכיה הורית ובכך אין צורך להתעסק בזה. הוייתור הזה על היירריכיה העלים לגמרי את המלחמות שהיו מתעוררות בין בני הזוג הנפרדים. תזכרו תיקשורת טובה תמיד פועלת לטובת הילדים. ברור שזה לא תמיד קל, ודורש מכל אחד הרבה מאמצים. אבל זה שוה.

חשוב גם להבין שאין כל כך קשר הדוק בין משמורת משותפת וסכום המזונות. גם לא נכון לטעון  שבמשמורת משותפת האם מאבדת זכויות כספיות. אבל כן שווה לדעת שבחלק מהרשויות, יכול להיות שינוי, מכוון שלכל רשות יש שיטת עבודה אחרת. מלבד לחישוב ארנונה, לא מדברים עלהנחות או תוספות בקצבאות או בנקודות זכות.


הוספת מאמר