• 05-04-2019
  • מאת rami-beracha

מיסוי בעסקים – צעדים ראשונים בפתיחת עסק

פתיחת עסק עצמאי הינה ללא ספק מעמד מרגש ומשמח, אשר מצריך פעולות רבות אשר את חלקן אנחנו לא תמיד יכולים לצפות מראש. ישנן כמה פעולות אשר כל בעל עסק מתחיל נדרש לבצע מיד עם הקמת העסק, כאשר הקריטיות והדחופות ביותר מבניהן היא החובה לדווח על העסק החדש לרשויות המס ובנוסף למוסד לביטוח לאומי.

אז מה עושים קודם?

מדובר בכמה שלבים הכרחיים:

בשלב ראשון יש לדווח לרשויות המע"מ. צריך להגיע אל משרדי המע"מ הקרובים אליכם ושם יש לבצע רישום של העסק באחת משתי האפשרויות - כעוסק פטור או כעוסק מורשה. למען פעולת הרישום יש להביא כמה מסמכים: תעודת זהות שלכם, אישור לגבי חשבון בנק בעל העסק, חוזה שכירות עבור מקום העסק, תעודות מקצועיות או רישיונות של בעל העסק לעסוק בו במידה ונדרש. בשלב שני יש להירשם במס הכנסה. על מנת להירשם במס הכנסה יש למלא טופס 5329 מיוחד ואחר מכן יש להגיש אותו במשרד מס ההכנסה הסמוך ביותר לאזור בו מתנהל בית העסק שלכם.

על פי דרישות מס הכנסה, יש לנהל באופן מידי מערכת להנהלת חשבונות, ובהתאם להוראות פקודת מס הכנסה יש לשלם למס ההכנסה מקדמות חודשיות על פי פנקס מקדמות אשר נשלח אליכם, ובמידה ואתם מעסיקים עובדים, יש לפתוח תיק ניכויים ולדיווח באופן חודשי על שכרם ועל התשלומים ששולמו להם. בסופה של כל שנת מס יש להגיש דוח שנתי על הכנסות והוצאות העסק.

השלב השלישי והאחרון בהקשר זה הוא פתיחה של תיק במוסד לביטוח הלאומי. צריך לגשת למשרד הביטוח הלאומי הקרוב לאזור העסק שלכם, שם יש לדווח על תאריך פתיחתו של העסק ובנוסף למלא טופס שנקרא "דין וחשבון רב שנתי".

טופס יכיל את פרטיכם האישיים ואת פרטי העסק, מספר שעות עבודה אשר מושקעות בעסק ואת צפי גובה ההכנסה השנתית. לאחר מילוי הטופס מקבלים פנקס לתשלום של מקדמות חודשיות, כאשר גובה המקדמה ייקבע לפי ההצהרות שהצהרתם.

כאמור, פתיחת עסק עצמאי מצריכה מספר פעולות המחויבות בחוק, ויש ליישם אותן בהקדם האפשרי בסמוך לפתיחת העסק. בהצלחה! ואם אתם מעוניינים במידע נוסף, פנו לאתר של רמי ברכה.

 


הוספת מאמר