• 18-05-2020
  • מאת hitalick

כלים לצמצום צריכת הזנות בישראל

שרת המשפטים איילת שקד הטילה עלי לעמוד בראש צוות בינמשרדי שיבחן את הכלים לצמצום צריכת הזנות והאפשרות של הפללת לקוחות זנות. יצאנו לדרך בלב פתוח ובנפש חפצה עם סימן שאלה אמיתי, הן ביחס למשמעויות של הפללת הלקוחות, האפקטיביות של המהלך, האדוות שיהיו לו והמענה ההוליסטי הנדרש; והן ביחס לעצם הצורך לעשות שימוש דווקא בכלי הפלילי על מנת למגר, או למצער לצמצם, מציאות עתיקת יומין הרווחת במידה כזו או אחרת בקרב כלל אומות העולם.
ברקע, הידיעה כי מדינת ישראל על רשויותיה ממעטת לאכוף את החוק הקיים, הזוכה להסכמה רחבה, בכל הנוגע לצריכת זנות מקטינים. מנגד, "המודל הנורדי" ששמעו יצא למרחקים, המפיח תקווה כי ניתן לשנות את המציאות באמצעות חקיקה ואכיפה.
כמי שמאמינה שאין תחליף למהלכים מעמיקים וסבלניים על מנת להשפיע על חוליים חברתיים, הקמתי צוותי משנה שיעסקו בסוגיות של חינוך ותודעה, טיפול ושיקום, בנוסף לצוות שעסק במשפט (אכיפה וחקיקה). הזמנתי סמינר של האיחוד האירופי (טאייקס) על מנת ללמוד ממדינות אירופאיות שונות- לחלקן פרספקטיבה של עשרות שנים בתחום של הפללת לקוחות או מנגד- הסדרת הזנות וכמו כן את שירותי ונערות הליווי בישראל.
ניסינו לתת הזדמנות למגוון הקולות בנושא להישמע בפני הוועדה; אני מודעת לכך שקולות המתנגדים להפללה, בין אם אלה העומדים על זכותן של נשים לאוטונומיה על גופן, ובין אם אלה העומדים על זכותם של גברים לצרוך זנות, נשמעו פחות. הדו"ח מנסה לשקף באופן המיטבי את מגוון הנושאים בהם עסקה הוועדה ואת מגוון הדעות והדיונים הציבוריים הסוערים שנשמעו לאורך התהליך.
בסופו של יום, הדו"ח מציג את החלופות השונות, להכרעת המחוקק. המדובר בסוגיה החורגת מגדר דיון של דרגים מקצועיים והמחייבת באופן מובהק הכרעה ערכית, שתתורגם למדיניות ממשלתית כוללת. המסקנה היחידה שאבקש לסכם איתה היא כי זנות אינה גזירת גורל, ובידיה של המדינה היכולת והחובה לפעול בכל הכלים החינוכיים, הטיפוליים והרווחתיים העומדים לרשותה על מנת למנוע את כניסתם של נערות ונערים, נשים וגברים למעגל הזנות.
"אין הורה שמתגאה בכך שבתו זונה מצליחה" העיר ביובש התובע השבדי שהופיע בפנינו. על כך, תקוותי, אין חולק.


הוספת מאמר