• 23-07-2020
  • מאת sabagsabag

עורך דין דיני עבודה – זכויות וחובות

עורך דין דיני עבודה – זכויות וחובות

עורך דין לדיני עבודה

עורך דין דיני עבודה הוא גורם מקצועי המגן על זכויות עובדים ומעסיקים ומלווה אותם בעולם משפט העבודה. לא לכל עו"ד לדיני עבודה יש ניסיון ולא לכל עו"ד יש מוניטין ורזומה בתחום. על כן תמיד תהיה חשיבות גדולה לברר כמה שיותר פרטים על עורך הדין שאתם חפצים בשירותיו, כי אין כל סיבה לפנות לאדם שאינכם מכירים את כישוריו.

אנו ממליצים ללקוחות המתעניינים בשירותי עריכת דין בתחום דיני עבודה, לבחור עו"ד לענייני עבודה, מנוסה, מקצועי ובעל ומיומנות בתחום.  המערכת הסבוכה והמורכבת של עולם העבודה, דורשת ליווי משפטי מלא מצד עו"ד דיני עבודה אשר בקיא בדיני עבודה, דבר שאנשים נוטים להזניח בשל מחשבה כי הם יוכלו להסתדר בעצמם או להתייעץ עם רו"ח או עו"ד שאינו מתמחה בזכויות עובדים.

מתי עליכם לפנות לעורך דין דיני עבודה?

כאשר עובד סבור שנעשה לו עוול, לדוגמה אם לא שילמו לו שכר כחוק, אם המעסיק מלין את שכרו, אם הטרידו אותו מינית או התנכלו בו וכיוצ"ב – אנו ממליצים שיפנה לעורך דין דיני עבודה לשם בירור זכויותיו והתייעצות. גם אם עובד המפוטר מעבודתו סבור כי הוא זכאי לזכות מסוימת, עליו לפנות לעו"ד לעריכת בדיקה של תלושי שכרו. לעיתים עורך דין המתמחה בדיני יבחן את התלושים שברשות העובד יגלה הפרות נוספות: לדוגמה, אי תשלום חופשה כנדרש, החסרת שעות נוספות ועוד.

עו"ד לדיני הבקיא בתחום ידע לעשות כל שביכולתו כדי לשמור על זכויות העובד. עורך דין דיני עבודה בקיא בזכויות העובדים ובעולם של משפט העבודה, וידע לטפל כנדרש בסוגיות הנוגעות לפיצויים, סיום יחסי עבודה, ועדות משמעת, אפליה על רקע מוגבלות, אפליה מחמת גיל, מחמת מין ועוד.

תחום דיני העבודה הוא תחום דינאמי ומורכב, ולכן רצוי שלא לטפל בהליכים בכוחות עצמכם. הצעד החכם ביותר במקרה של פגיעה בדיני עבודה הוא לפנות לעורך דין בדיני עבודה כדי לקבל ממנו ייעוץ משפטי מקצועי מקיף.

כמו כן, משרד המתמחה בדיני עבודה יש רצון גדול הן בייצוג עובדים והן בייצוג מעסיקים בבתי הדין לעבודה, לעומת עורכי דין ממשרדים אחרים שאינם עוסקים בתחום בשוטף ולכן אינם בעלי מיומנות בתחום.

למה יש חשיבות להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני עבודה, ולא עם גורם אחר?

משפט העבודה הוא תחום דינאמי ונישתי. לכן רק עו"ד אשר עוסקים בתחום בשוטף יהיו בקיאים בו. למשל, "עסק" במשמעות של דיני העבודה הוא לא בהכרח גם "עסק" על פי הוראות של דיני המס. בדרך זו, ניתן למצוא מונחים נוספים להם משמעות שונה בין עולם העבודה לעולמות אחרים.

מנגד, עו"ד המתמחה בדיני עבודה הוא אחד שמכיר מצוין את כל המטריה ולכן הוא ידע באופן מהיר מאוד לייעץ לעובדים בצורה לאורך ההליך המשפטי.

עורכי דין בדיני עבודה נוהגים ללות את העובדים לא אל ורק בהליך המתנהל בבית הדין לעבודה, אלא גם בשלבים מוקדמים למשל, כאשר ישלח עורך הדין מכתב אזהרה למעסיק וכיוצ"ב. עורך הדין יכול לנהל עבור לקוחותיו גם מו"מ עם החברה או המעסיק, כך שהוא ילמד את המקרה וידע ויבחר  טקטיקה עוד בשלבים מוקדמים. לכן יש חשיבות לפנות לעורך הדין בשלבים מוקדמים.

יתירה מזו, לדינאמיקה וליחסים שיהיו בין עורך הדין לעובד יש משמעות כבירה. שכן לעיתים הליכים נמשכים שנים ארוכות. האמון ההדדי בין עורך בין לבין העובד הוא מרכז ועשוי להשפיע על הטיפול של עורך הדין אך גם על שביעות רצונו של החקוח.

על כן, אנו ממליצים לעובדים אשר זכויותיהם  במקום עבודתם נפגעו, ליצור קשר עוד היום ען משרד עורכי דין המתמחה בדיני עבודה לפגישת ייעוץ, כדי שעורכי הדין שיטפלו בהם ילמדו את הקייס ויוכלו לעבוד על הכנת קו הגנה כנגד המעסיק.  

שגרת עבודה תקינה – מקום עבודה

לסיכום, נזכיר דבר שמרבית העובדים נוהגים לשכוח, אנשים מבלים במקום העבודה זמן רב ביותר בחייו של אדם מהשורה, והרבה יותר זמן מאשר הם מבלים בחיק משפחתם. לכן בסכסוכים במקום העבודה חובה להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום כדי לנסות בראש ובראשונה ליישר את ההדורים ולנסות ולהשיב את המצב לקדומתו כי שהעובד יוכל לשמור על שגרת עבודה תקינה.


הוספת מאמר