• 15-06-2021
  • מאת hen89

עבירת התחזות

בשנים האחרונות חלה עליה בכתבי האישום הקשורים בביצוע עבירת התחזות. אחת הסיבות לכך הינה קיומן של הרשתות החברתיות, המאפשרות לכל אדם להציג עצמו בכזב, ללא כל חשש ומבלי להתאמץ. פתיחת חשבון פייסבוק תחת זהות בדויה, פתיחת חשבון אי מייל פיקטיבי וכיוצא באלה – מאפשרים למתחזים תוך מספר להציגם בכזב וכל שנותר הוא לבחור את קורבן העבירה. לצופה מהצד, נראה כי מעשה התחזות הוא לעתים קל ערך, אלא שלא כך הדבר. לרוב, עבירת ההתחזות כוללת אלמנטים מעולמות ההונאה, פגיעה בפרטיות והטרדה מינית.

 

עבירת התחזות:

עבירת התחזות מצויה בסעיף 441 בחוק העונשין, התשל"ז – 1977:

המתייצג בכזב כאדם אחר, חי או מת, בכוונה להונות, דינו - מאסר שלוש שנים; התייצג כאדם הזכאי על פי צוואה או על פי דין לנכס פלוני והוא עושה זאת כדי להשיג את הנכס או את החזקתו, דינו - מאסר חמש שנים.

 

הרשעה בעבירת התחזות:

על מנת להרשיע אדם בעבירת התחזות, מוטל על המאשימה להוכיח מעל לכל ספק סביר כי מבצע העבירה, המתחזה, התחזה לאדם אחר מתוך מטרה להונות. בנוסף לכך, על התביעה להוכיח כי הייתה למבצע העבירה מחשבה פלילית וכי הוא פעל מתוך כוונה ומטרה להונות.

נסיבות מחמירות

מלבד עבירת ההתחזות הרגילה, המחוקק קבע עונש של עד חמש שנות מאסר, מקום בו העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות. התחזות בנסיבות מחמירות מתקיימת במצב בו המתחזה הציג עצמו בכזב כאדם ההזכאי על פי צוואה או על פי דין לקבל נכס מסוים.

 

העונש על התחזות

העונש על עבירת ההתחזות הרגילה הנו עד שלוש שנות מאסר. העונש על עבירת התחזות שנעברה בנסיבות מחמירות הוא עד חמש שנות מאסר. יש להדגיש כי במרבית המקרים, כתבי האישום כוללים עבירות נלוות לעבירת ההתחזות כגון פגיעה בפרטיות, זיוף, הונאה, הטרדה מינית ועוד.

 

דוגמאות להתחזות:

התחזות לקצין משטרה, התחזות לחייל, התחזות לעובד ציבור, התחזות לאדם אחר, התחזות לבעל תעודה כגון דוקטור, התחזות לעורך דין, התחזות לפסיכולוג ועוד.

 

זומנת לחקירה במשטרה בחשד להתחזות?

יש ליצור קשר עם עורך דין פלילי בקריות ללא דיחוי. ייעוץ לפני חקירה עשוי לשנות את תוצאת ההליך בצורה משמעותית. עורך דין פלילי ידע להסביר לך מהן הזכויות שלך במהלך החקירה.

 


הוספת מאמר