חינוך מיוחד

  • מאת razmichal

חינוך - שביבי קריאה

 ש ב י ב י   -   ק ר י א ה  :::   

הנפש  האלוקית = הנשמה,  חפיצה  וחשיקה  להיפרד  ולצאת  מן  הגוף  ולהידבק  בשורשה  ומקורה  בה'.  חיי  החיים  ברוך  הוא.  לכן  נמשלה  לנר  ככתוב :" נר ה'  נשמת  אדם  שכן,  אף  אור  הנר  מתנענע  תמיד  למעלה  מפני  שחפץ  להיפרד  מהפתילה  ולהידבק  בשורשו  למעלה,  ביסוד  האש  הכללי.    {  תניא }

 

חז"ל  אמרו  ששלושה  סימני  היכר  יש  ליהודים -  רחמנים,  ביישנים  וגומלי - חסדים.  פירש  האדמו"ר  הזקן  יהודי  מרחם  על  נפשו  האלוקית  שעזבה  את  בית  אביה  ירדה  לעולם  הגשמי  והתלבשה  בגוף  גשמי.  כמו  כן  יהודי  מתבייש  מנפשו  האלוקית  שהיא  "חלק  אלוקה  ממעל"  ואינו  עושה  דברים  שאינם  מתאימים  לה.       { ספר  השיחות  תש"א }

 

תורת  החסידות  משתדלת  באופן  כללי,  להחליף  הטפת  מוסר  בדברים  שיש  בהם  כדי  לעודד  את  הנפש  ולרוממה.  דוגמא  לכך  היא  הדגשת  העובדה  שלכל  אחד  ואחת  מישראל  יש  נפש  הנקראת  נפש  אלוקית  שהיא  "חלק  אלוקה  ממעל  ממש"  היינו,  שיש  לכל  אחד  ואחת  מבני  ישראל  כוח  בלתי  סופי  אם  רק  רוצה  לנצלו  כראוי....        { אגרות - קודש  של  הרבי }             

 

למה  עשה  ה'  זאת,  להוריד  חלק  מאורו  יתברך  ב"משכא  דחויא" .?  =  עור  הנחש, כינוי  לגוף  בזוהר.               אין  זה  כי  אם,  ירידה  זו  היא  לצורך  עלייה,  להעלות  לה'  כל  נפש  החיונית  הבהמית  שמקליפת  נוגה,  וכל  לבושיה  הן  בחינת  מחשבה  דיבור  ומעשה  שלה,  על  ידי  התלבשותן  במעשה  דיבור  ומחשבת  התורה  .  העלאה  זו  היא  תכלית  בריאת  העולם.     { תניא }

 

כאשר  כל  הנפשות  הבהמיות  של  כל  עם  ישראל  תהיינה  'מרכבה'  לקב"ה  גם  העולם  הזה  כולו  יתעלה  לקדושה  ויהיה  מרכבה  לקב"ה  שיופיע  בהדר  גאון  עוזו  וימלא  כבוד  ה'  את  כל  הארץ.     { תניא }

 

שתי  הנפשות  -  האלוקית  והבהמית  נמצאות  יחד  כל  משך  החיים  בעולם  הזה,  עצם  שכינות  זו  משפיעה  על  הנפש  הבהמית.      [ אגרות-קודש }

 

ניתן  להגיע  לשלום  בין  שתי  הנפשות  רק  כאשר  הבהמית  נכנעת.  והאלוקית  מנצחת.  אפשרות  הפוכה  אין,  כי  האלוקית  תמשיך  במאבק  תמיד  -  אף  פעם  לא  תיכנע   !!!                            { אגרות-קודש }
 
                                               http://www.hamaor.biz
 


הוספת מאמר