• מאת פנחסישראלי

חברה משפחתית סעיף 64א לפקודת מס הכנסה

חברה משפחתית סעיף 64א לפקודת מס הכנסה.
סעיף זה התווסף לפקודה בשנת 1975. הרעיון היה לגרום לעצמאים יחידים להתאגד כחברה וזאת מתוך מטרה לשפר את הפעילות הכלכלית (ברגע שפועלים כחברה יש יותר ציות לחובת הדיווח).

בסעיף זה משתמשים בד"כ לצורך תכנוני מס.

במסגרת תיקון 132 (שנת 2003) התכוונו לבטל את הוראות סעיף זה ובמקומן להחיל סעיף חדש בעל רעיון דומה (חברה שקופה סעיף 64א(1) ) הסעיף החדש היה אמור להחליף את הסעיף לעיל אולם נקבע שהסעיף החדש יכנס לתוקף רק לאחר התקנת תקנות שנכון להיום עדיין לא הותקנו. ולכן היום למרות הרפורמה סעיף זה עדיין תקף.
 
פרטים נוספים באתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון,M.B.A 
 http://www.2all.co.il/web/Sites/pinhasisraeli/PAGE24.asp.