• מאת פנחסישראלי

חברה שקופה - סעיף 64 א 1 לפקודת מס הכנסה

לפרטים נוספים פנה לאתרו של פנחס ישראלי, רואה-חשבון, A.B.M 
 


הוספת מאמר