• מאת פנחסישראלי

החוק לעידוד השקעות הון

תכלית החוק- פעולות שהמטרה שלהן הוא עידוד כושר ייצור במדינה, הקמת מפעלים באיזורי פיתוח, העסקת עובדים, הזרמת הון מחוץ לישראל, הגדלת ייצוא – כל אלה הינן המטרות הבסיסיות של החוק ולשמן הוא נועד.

מי שנכנס לגדר החוק (משקיע/מפעל) יקבל הטבות לצורך ביצוע המטרות האלה.

ההטבות יכול להיות בשני מישורים:

1. מענקים.

2. הטבות מס.
 
לפרטים נוספים פנה לאתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון, M.B.A
 
 

 


הוספת מאמר