• מאת פנחסישראלי

שותפות - סעיף 63 בפקודת מס הכנסה

לפרטים נוספים, קרא באתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון, M.B.A.
 


הוספת מאמר