• מאת פנחסישראלי

מיסוי בינלאומי - חברה נשלטת זרה – חנ"ז - סעיף 75ב לפקודת מס הכנסה

אחד השינויים הבסיסיים ברפורמה היה שינוי שיטת המס מהשיטה הטריטוריאלית לשיטה הפרסונלית, על פי השיטה הפרסונלית תושב ישראל (יחיד, חברה) משלם מס על הכנסתו הכלל עולמי, כלומר על הכנסה שהופקה ונצמחה בישראל ומחוץ לישראל.

השינוי בוצע עקב חשש ממצב בו תושבי ישראל יקימו חברות תושבות חוץ זרות והם ינתבו את כל הכנסותיהם לחברות הזרות ולא ישלמו את המס עד שההכנסות יכנסו לישראל (ישולם מס רק כאשר החברה הזרה תשלם דיב' לבעל החברה הישראלי).

רעיון פרק זה הוא שתחת תנאים מסויימים יראו את ההכנסות של חברות תושבות החוץ כאילו חולקו לתושבי ישראל כדיבידנד רעיוני (בפועל ההכנסות לא חולקו).

ההכנסה הרעיונית תהיה בגובה הרווחים שלא חולקו בפועל מאותה חברה תושבת חוץ שהיא בשליטתם של תושבי ישראל.

הסעיף נועד למנוע התחמקות ממס של תושבי ישראל על ידי הקמת חברת חוץ זרה שאילו לא הייתה – ההכנסות היו חייבות במס בישראל.

כל זאת ועוד עכשיו באתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון, M.B.A
 


הוספת מאמר