• מאת פנחסישראלי

חברת משלח יד זרה (חמי"ז) סעיף 5(5) לפקודת מס הכנסה

דוגמא: ישראלי הרוצה לפעול גם מחוץ לישראל ומקים סניף בלונדון הכנסותיו לפי סעיף 2(1) לפקודה חייבות במס בישראל (בעקבות הרפורמה) , גם אם ההכנסה הופקה בחו"ל.

נניח שעו"ד מקים חברה זרה (החזקה של 100%) , והחברה עוסקת בעריכת דין, כלומר החברה הזרה מאחר ואיננה תושבת ישראל לא חייבת במס בישראל, בעצם הסטת הפעילות לחברה זרה לא מתקבל המס בישראל אלא במועד חלוקת הדיבידנד.

כל זאת ועוד עכשיו באתרו של פנחס ישראלי,רואה חשבון, M.B.A  
 
קריאה מהנה.


הוספת מאמר