• מאת פנחסישראלי

חלק ה' לפקודה – רווחי הון רקע

פסקי הדין בשנים אלו, דנו בסוגיה האם ההכנסה היא פירותית או הונית, במרבית המקרים משום שההכנסות ההוניות לא היו חייבות במס.

החל משנת 1965, הורחב בסיס המס והוסף חלק ה' לפקודה, המטיל חיוב במס על הכנסות הוניות.

הכנסה הונית
o הכנסה ממכירת מקור ההכנסה (הגזע)

לאחר כניסתו של חלק ה' לפקודה (עד ה- 01.01.2003), שיעור המס על הכנסות הוניות ועל הכנסות פירותיות היה זהה.

במסגרת הרפורמה הראשונה (תיקון 132 לפקודה), הוחלט משיקולים כלכליים ולנוכח העובדה שהמדינות הפכו לכפר גלובלי, להתאים את שיעורי המס על רווחי הון בארץ לשיעורי המס על רווחי הון בשאר מדינות העולם (בדרך-כלל שיעורים נמוכים יותר מאשר על הכנסה פירותית).

ההבדל בין הכנסה פירותית לבין הכנסה מנכס לא מוחשי הוא שנכס לא מוחשי (למשל: ידע, פטנט...) ניתן לנייד. כדי למנוע מצב שאנשים יניידו נכסים לא מוחשיים, הפיחתו את שיעורי המס בגינם ל- 25% (ההורדה לא הייתה רטרואקטיבית).

במקביל להורדת שיעור המס (וע"מ לממן את הורדת שיעורי המס), החליטו להרחיב את שיטת המיסוי לתושבי ישראל לפרסונאלית וגם הטילו מס על הבורסה. שעור המס על הבורסה היה 10% על אג"ח לא צמודות ו- 15% על צמודות ומניות.

עקב הרפורמה חזרו הויכוחים האם ההכנסה היא הונית או פירותית משום ששיעורי המס על הכנסה הונית הפכו נמוכים יותר.

החל מ- 01.01.2006 (תיקון 147), שעור המס על יחיד הוא: 15% על צמודים למדד
ו- 20% על לא צמודים למדד ומניות.

כל זאת ועוד עכשיו באתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון, M.B.A
 
 


הוספת מאמר