• מאת פנחסישראלי

קיזוז הפסדי הון ופטורים – סעיפים 92 ו- 97 לפקודת מס הכנסה

כל זאת ועוד עכשיו באתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון, M.B.A
 
 
קריאה מהנה.


הוספת מאמר