• מאת פנחסישראלי

פירוק חבר בני אדם - סעיף 93 לפקודת מס הכנסה

השלב הסופי בחיים המשפטיים של חבר בני אדם הוא פירוק.

בפירוק מרצון סביר להניח שיש רווחים בחברה ונכסים. במקרה כזה נוצר אירוע מס ובו הסעיף עוסק.

בפירוק שלא מרצון בדרך כלל לא נוצרת חבות מס כי יש נושים ובעלי המניות לא מקבלים כלום ולכן לא נוצר אירוע מס.

יום הפירוק: בפקודה אין הגדרה ליום הפירוק ולכן פונים לדין הכללי – בחוק החברות נקבע שיום הפירוק הוא היום בו הוחלט ע"י הדירקטוריון, ברוב של 75%, שיש בפירוק. עמדת רשויות המס היא שיום הפירוק הוא לא דווקא יום ההחלטה בדירקטוריון, אלא יכולים להיות סימנים נוספים שיכולים להעיד על פירוק (הפסקת פעילות, אי תשלום אגרה לרשם החברות...), כי יום הפירוק לפי חוק החברות יכול להתאחר אפילו במספר שנים והמס לא ישולם בזמן.
 
כל זאת ועוד באתרו של פנחס ישראלי, רואה חשבון, M.B.A.
 

 


הוספת מאמר